znalezisko 20120503.4.12 - Alyssum saxatile (smagliczka skalna) · ogród, Wrocław · (leg. det. Marek Snowarski)
120427-8483
Alyssum saxatile (smagliczka skalna)
120427-8484
Alyssum saxatile (smagliczka skalna)
120427-8484_v2
Alyssum saxatile (smagliczka skalna)
120427-8489
Alyssum saxatile (smagliczka skalna)
120503-8558
Alyssum saxatile (smagliczka skalna)
120512-8665
Alyssum saxatile (smagliczka skalna)
120512-8665_v2
Alyssum saxatile (smagliczka skalna)
120607-9296
Alyssum saxatile (smagliczka skalna)
120607-9296_v2
Alyssum saxatile (smagliczka skalna)
120705-9910
Alyssum saxatile (smagliczka skalna)
120705-9910_v2
Alyssum saxatile (smagliczka skalna)