fot. 150328-6254A (753×1560) — copyright © by Marek Snowarski
"miganie stereoparą" daje mierny efekt 3D; zaletą jest, że nie wymaga nauki lepszej metody i (zwykle) umożliwia doświadczenie głębi osobom z dysfunkcją widzenia obuocznego
Prezentacja stereopary "miganiem" jest dostępna po zalogowaniu.

na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pinus peuce (sosna rumelijska)

on This page when logged in
you will see 6.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

28.03.2015, Wrocław, Park Szczytnicki
copyright © by Marek Snowarski