fot. 150501-6516_v2 (496×1442) — copyright © by Marek Snowarski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pulmonaria mollis (miodunka miękkowłosa)

on This page when logged in
you will see 6.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

01.05.2015, Pogórze Przemyskie
copyright © by Marek Snowarski