fot. ANDCorydalis_intermedia.14.04.2007.1 — copyright © by Anna Nowak-Dańda
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Corydalis intermedia (kokorycz wątła)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

14.04.2007, Dolinie Będkowskiej, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska · copyright © by Anna Nowak-Dańda