fot. ANDEragrostis_minor.09.08.2006.2 — copyright © by Anna Nowak-Dańda
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Eragrostis minor (miłka drobna)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

09.08.2006, Kraków, siedlisko ruderalne · copyright © by Anna Nowak-Dańda