fot. ANDHieracium_bupleuroides.09.08.2009.1_v2 — copyright © by Anna Nowak-Dańda
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Hieracium bupleuroides (jastrzębiec przewiertniowaty)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

09.08.2009, Kopieniec, Tatry · copyright © by Anna Nowak-Dańda