fot. ANDHieracium_bupleuroides.10.07.2009.1 — copyright © by Anna Nowak-Dańda
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Hieracium bupleuroides (jastrzębiec przewiertniowaty)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

10.07.2009, Nosal · copyright © by Anna Nowak-Dańda