fot. ANDHieracium_prenanthoides.17.08.20103 — copyright © by Anna Nowak-Dańda
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Hieracium prenanthoides (jastrzębiec przenętowaty)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

17.08.2010, Tatry Bielskie · copyright © by Anna Nowak-Dańda