fot. and-ANDNeottianthe_cuccullata.09.08.2007.2 — copyright © by Anna Nowak-Dańda
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 8.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Neottianthe cucullata (kukuczka kapturkowata)

on This page when logged in
you will see 8.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

09.08.2007, Suwalszczyzna · copyright © by Anna Nowak-Dańda