fot. and-ANDNeottianthe_cuccullata.09.08.2007.2 (434×866) — copyright © by Anna Nowak-Dańda
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Neottianthe cucullata (kukuczka kapturkowata)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

09.08.2007, Suwalszczyzna
copyright © by Anna Nowak-Dańda