fot. bg-200803-Corydalis_intermedia8 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Corydalis intermedia (kokorycz wątła)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

liście, pokrój
08.03.2008, Radojewo k. Poznania · copyright © by Błażej Gierczyk