fot. bg-Hieracium_murorum_2_1 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Hieracium murorum (jastrzębiec leśny)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

14.06.2006, kamieniołom w Mysłowie, G. Kaczawskie · copyright © by Błażej Gierczyk