fot. bg-Lemna_trisulca (478×480) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

widok od spodu; 06.10.2004, rezerwat Miranowo k/Dolska
copyright © by Błażej Gierczyk