fot. bg-Lemna_trisulca — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Lemna trisulca e 1

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

widok od spodu
06.10.2004, rezerwat Miranowo k/Dolska · copyright © by Błażej Gierczyk