fot. bl-Acer_negundo_0_7x_2003_09____F247_31 (725×516) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Acer negundo (klon jesionolistny)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

16.10.2003
copyright © by Barbara Łotocka