fot. bl-Acer_negundo_1_0x_2004_04_20_F278_02 (446×816) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Acer negundo (klon jesionolistny)

on This page when logged in
you will see 3.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

20.04.2004
copyright © by Barbara Łotocka