fot. bl-Acer_negundo_1_8x_2004_01_17_F254_16 (680×616) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Acer negundo (klon jesionolistny)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

10.02.2004
copyright © by Barbara Łotocka