fot. bl-Acer_negundo_3_2x_2004_01_17_F254_13 (718×546) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Acer negundo (klon jesionolistny)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

10.02.2004
copyright © by Barbara Łotocka