fot. bl-F251_1000034 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Juncus conglomeratus

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

rdzeń łodygi na przekroju podłużnym
29.11.2003, Warszawa · copyright © by Barbara Łotocka