fot. bl-F312-F1040015 (742×536) — copyright © by Barbara Łotocka
kwiatostan
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Allium porrum

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

06.2005
copyright © by Barbara Łotocka