fot. bl-f131-lolium-multiflorum-kloski (304×520) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lolium multiflorum

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kłosek
copyright © by Barbara Łotocka