fot. bl-f198-solidago-gigantea1 (700×424) — copyright © by Barbara Łotocka
kwitnące rośliny
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Solidago gigantea (nawłoć późna)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

03.08.2001
copyright © by Barbara Łotocka