fot. dt-Sphagnum-fallax-18.03.2010-2 — copyright © by Dariusz Tlałka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Sphagnum fallax (torfowiec kończysty)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

18.03.2010, Kęty Podlesie-Pogórze Śląskie · copyright © by Dariusz Tlałka