Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr.

torfowiec kończysty [mech]
Sphagnum recurvum auct. non P. Beauv.
na stronie — występowanie
Sphagnum fallax (torfowiec kończysty [mech])

18.03.2010, Kęty Podlesie-Pogórze Śląskie; copyright © by Dariusz Tlałka

Sphagnum fallax (torfowiec kończysty [mech])

występowanie

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw