fot. dt-Sphagnum-squarrosum-18.03.2010-2 (867×666) — copyright © by Dariusz Tlałka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Sphagnum squarrosum (torfowiec nastroszony)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

18.03.2010, Kęty Podlesie-Pogórze Śląskie
copyright © by Dariusz Tlałka