Sphagnum squarrosum Crome

torfowiec nastroszony
na stronie — występowanie
Sphagnum squarrosum (torfowiec nastroszony)

18.03.2010, Kęty Podlesie-Pogórze Śląskie; copyright © by Dariusz Tlałka

Sphagnum squarrosum (torfowiec nastroszony)

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw