Sphagnum squarrosum Crome

torfowiec nastroszony
na stronie — występowanie · znaleziska
Sphagnum squarrosum (torfowiec nastroszony)
18.03.2010, Kęty Podlesie-Pogórze Śląskie; copyright © by Dariusz Tlałka
Sphagnum squarrosum (torfowiec nastroszony)
Sphagnum squarrosum (torfowiec nastroszony)
Sphagnum squarrosum (torfowiec nastroszony)
Sphagnum squarrosum (torfowiec nastroszony)
Sphagnum squarrosum (torfowiec nastroszony)
Sphagnum squarrosum (torfowiec nastroszony)
Sphagnum squarrosum (torfowiec nastroszony)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.129 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów :

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.199.jmak - Sphagnum squarrosum (torfowiec nastroszony); pół.-zach. Niemcy
jmak.199
leg. Jarosław Makowski
/pół.-zach. Niemcy/ #7