fot. jmak-Sphagnum_squarrosum_VI.12.3 (618×771) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Sphagnum squarrosum (torfowiec nastroszony)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

pół.-zach. Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski