fot. jkr-2015_4-PICT0028c_LA (600×787) — copyright © by Jerzy Kruk
"miganie stereoparą" daje mierny efekt 3D; zaletą jest, że nie wymaga nauki lepszej metody i (zwykle) umożliwia doświadczenie głębi osobom z dysfunkcją widzenia obuocznego
Prezentacja stereopary "miganiem" jest dostępna po zalogowaniu.

na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Luzula multiflora (kosmatka licznokwiatowa)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

03.05.2015, ok. Wadowic
copyright © by Jerzy Kruk