fot. jkr-2017_8-PICT0112c_L__341ppm_polita_top_opaca_bottomA (614×824) — copyright © by Jerzy Kruk
"miganie stereoparą" daje mierny efekt 3D; zaletą jest, że nie wymaga nauki lepszej metody i (zwykle) umożliwia doświadczenie głębi osobom z dysfunkcją widzenia obuocznego
w górze przetacznik lśniący (Veronica polita), w dole przetacznik ćmy (Veronica opaca)
Prezentacja stereopary "miganiem" jest dostępna po zalogowaniu.

na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Veronica opaca (przetacznik ćmy)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Jerzy Kruk