fot. jkr-2017_8-PICT0112c__341ppm_polita_top_opaca_bottom (601×800) — copyright © by Jerzy Kruk
w górze przetacznik lśniący (Veronica polita), w dole przetacznik ćmy (Veronica opaca)
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Veronica opaca (przetacznik ćmy)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Jerzy Kruk