antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (EN) [234]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Veronica opaca FR.

przetacznik ćmy

cechy charakterystyczne

Veronica opaca (przetacznik ćmy)
XL
Veronica opaca (przetacznik ćmy)
XL
Roślina jednoroczna. Pędy rozgałęzione od nasady, pokładające się, w końcowym odcinku wznoszące się, 10-25 cm długości. Łodyga gęsto owłosiona krótkimi włoskami w górze hakowato zagiętymi ku przodowi i pojedynczymi dłuższymi odstającymi włoskami gruczołowatymi.

space

Szypułki kwiatów 0.5-1.1× dłuższe od przysadek (zwykle krótsze od nich), w czasie owocowania zwieszone, z włoskami łukowato skierowanymi do przodu.

space

Korona 4-7 mm szerokości, jasnoniebieska z nieco ciemniejszymi żyłkami, wszystkie działki korony tej samej barwy i kształtu.

space

Torebka w zarysie sercowata lub nerkowata, 3-4 mm długości i 5-6 mm szerokości, pękata, nieznacznie bocznie spłaszczona, z tępą krawędzią, z sercowatym wcięciem, boki zwykle z wyraźnym siatkowatym żyłkowaniem; gęsto pokryta krótkimi odstającymi włoskami i z mniejszą lub większą liczbą wyraźnie dłuższych włosków gruczołowatych.

Nasiona muszlowate, w zarysie eliptyczne, 1.5-1.7 mm długości, poprzecznie bruzdowane.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Dość częsty chwast upraw okopowych i ogrodowy; nie wchodzi na tereny ruderalne i temu podobne. Współcześnie zanikający. Preferuje gleby lekkie, piaszczyste, żyzne, kwaśne lub o obojętnym odczynie.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (EN); archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.KTU131820.jkr - Veronica opaca (przetacznik ćmy)
jkr.KTU131820
leg.   #5
znalezisko 19480919.KRA5293.jkr - Veronica opaca (przetacznik ćmy)
jkr.480919-KRA5293
leg.   #3