znalezisko 19340829.KRAM586321.jkr - Aconitum ×nanum (tojad karlowaty) · Ukraina, Czarnochora · (leg. det.  )
jkr-2017_8-DSCN5165c_8.8ppm
Aconitum ×nanum (tojad karlowaty)
· XL
jkr-2017_8-DSCN5166c
Aconitum ×nanum (tojad karlowaty)
· XL
jkr-2017_8-DSCN5168c
Aconitum ×nanum (tojad karlowaty)
· XL
jkr-2017_8-DSCN5170c_9ppm
Aconitum ×nanum (tojad karlowaty)
· XL