fot. Orthotrichum_lyellii_VIII.14.1 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Orthotrichum lyellii (szurpek porosły)

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski