fot. Orthotrichum_obtusifolium_II.19.4 — copyright © by Jarosław Makowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 6.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Orthotrichum obtusifolium (szurpek tępolistny)

on This page when logged in
you will see 6.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski

« Orthotrichum obtusifolium (szurpek tępolistny)