fot. j-Carex-ornithopoda-V.10.1_v2 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carex remota (turzyca rzadkokłosa)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Sigmaringen, Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski