fot. j-Convallaria-majalis-V.10.1 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Convallaria majalis (konwalia majowa)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ogr. zielny, Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski