fot. jmak-101-Aquilegia-vulgaris-V.09.2 (867×666) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Aquilegia vulgaris (orlik pospolity)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Schw. Alb., Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski