fot. jmak-Actaea-spicata-VII.08.1 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Actaea spicata (czerniec gronkowy)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Donautal, Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski