fot. jmak-Bartramia_pomiformis_V.16.2 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Bartramia pomiformis (szmotłoch jabłkowaty)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

poł-zach. Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski