fot. jmak-Campylium_calcareum_IV.18.1 (1745×1859) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 8.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Campylidium calcareum (krzywolistek wapienny)

on This page when logged in
you will see 8.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

poł-zach. Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski

« Campylidium calcareum (krzywolistek wapienny)