fot. jmak-Campylium_stellatum_X.12_3_v2 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Campylium stellatum (złocieniec gwiazdkowaty)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Wdzydze Kiszewskie, woj. pomorskie · copyright © by Jarosław Makowski