fot. jmak-Carex-morrowii-.Variegata.-IV.09.3 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carex morrowii (turzyca japońska)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

cv. Variegata
; Niemcy Freiburg · copyright © by Jarosław Makowski