fot. jmak-Dicranella_palustris_V.11.3 — copyright © by Jarosław Makowski
fot. XL
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Diobelonella palustris (krokiewka bagienna)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski