fot. jmak-Eurhynchium_angustirete_I.16.1 — copyright © by Jarosław Makowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 5.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Eurhynchium angustirete (dzióbkowiec Zetterstedta)

on This page when logged in
you will see 5.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

poł.-zach. Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski

« Eurhynchium angustirete (dzióbkowiec Zetterstedta)