fot. jmak-Eurhynchium_angustirete_I.16.2 — copyright © by Jarosław Makowski
fot. XL
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Eurhynchium angustirete (dzióbkowiec Zetterstedta)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

poł.-zach. Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski