fot. jmak-Holcus-lanatus-L.u6.07.12 (720×536) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Holcus lanatus

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Krąg k. Czerska
copyright © by Jarosław Makowski