fot. jmak-Hookeria_lucens_IX.11.2 — copyright © by Jarosław Makowski
fot. XL
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Hookeria lucens (płaskolist lśniący)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski