fot. jmak-Hypnum_cupressiforme_var._lacunosum_Brid.1 (785×816) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hypnum cupressiforme var. lacunosum

on This page when logged in
you will see 3.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski