fot. jmak-Hypnum_cupressiforme_var._lacunosum_Brid.3_v3 (639×525) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hypnum cupressiforme var. lacunosum

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski