fot. jmak-Pseudoscleropodium_purum_V.12.1 — copyright © by Jarosław Makowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 5.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)

on This page when logged in
you will see 5.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski

« Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)