fot. jmak-Pseudoscleropodium_purum_V.12.6 — copyright © by Jarosław Makowski
fot. XL
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski